Cena právních služeb

Naše advokátní kancelář uznává, že právní služby musí být za přiměřených cenových podmínek dostupné. Vzhledem ke skutečnosti, že pro klienta hledajícího advokáta bývá zpravidla obtížné zorientovat se v nabídkách jednotlivých advokátních kanceláří, rozhodli jsme se uvést cenové podmínky, za kterých naše kancelář právní služby poskytuje. 

Cena našich právních služeb je s klientem dohodnuta individuálně s ohledem na povahu, složitost a rozsah právní služby, a také s ohledem na požadavky klienta. Naše ceny současně vyjadřují kvalitu a odborné zázemí naší advokátní kanceláře, kdy našim prvotním cílem je vždy pomoci klientovi k dosažení jeho nároku prostřednictvím práva. 

Odměna za poskytnuté právní služby pak může být s klientem dohodnuta zejména jako odměna: 

  • podílová (tzv. success fee) v závislosti na úspěchu klienta ve věci,
  • stanovená dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů,
  • hodinová,
  • celková (pevná) za poskytnutí dané služby,
  • odměna pravidelná (paušální) – platí zejména v případech dlouhotrvající a pravidelné spolupráce (právní služby jsou pak poskytovány za pro klienta výhodnějších cenových a časových podmínek),
  • kombinující některé nebo všechny výše uvedené způsoby.

Naše advokátní kancelář zpravidla účtuje v hodinové sazbě, která činí za každou započatou hodinu práce pro klienta:

  • 1.500,-Kč bez DPH v případech, kdy je klientem podnikatel či jiná právnická nebo fyzická osoba požadující poskytnutí právních služeb v rámci své podnikatelské činnosti,
  • 1.200,-Kč bez DPH v případech, kdy je klientem spotřebitel tj. člověk, který požaduje poskytnutí právních služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Veškeré další podrobnosti týkající se ceny právních služeb, platebních podmínek, ale i dalších záležitostí, jsou klientovi sděleny při zahájení spolupráce a zahrnuty do smlouvy o poskytování právních služeb, která je s klientem vždy uzavírána.