Advokátní kancelář JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s.

Nabízí profesionální přístup při řešení Vašich problémů a zejména u korporátních klientů soustavné a systematické poradenství v oblasti práva. Advokátní kancelář klade důraz na důvěru, vzájemný respekt a korektní vztahy s každým klientem jako nezbytný předpoklad úspěšné a dlouhodobé spolupráce. Advokátní kancelář poskytuje klientům právní pomoc ve všech stěžejních odvětvích práva. V současné době se advokátní kancelář zaměřuje především na korporátní klientelu a poskytuje právní pomoc v oborech občanského, obchodního, trestního, správního, stavebního, pracovního, směnečného a rodinného práva. Zabývá se rovněž řešením sporů z těchto vztahů vyplývajících.

Naší snahou je však sporům mezi klienty a jejich obchodními partnery předcházet popřípadě dosáhnout mimosoudního řešení, které je pro klienta vždy časově i finančně méně náročné než řešení věci soudní cestou.

Činnost advokátní kanceláře v této oblasti předpokládá zavedení standardizovaných právních postupů při vzniku obchodního vztahu a právní prevenci vzniku sporu. Spor mezi stranami, který je řešen soudně ve většině případů znamená i zánik budoucího obchodu.Naši lidé

Mgr. Jaroslav Juráš, společník, advokát

v roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v témže roce nastoupil v advokátní kanceláři ve Zlíně jako advokátní koncipient. V roce 2006 složil advokátní zkoušku a téhož roku založil svoji advokátní kancelář, která je od roku 2014 advokátní kanceláří JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na obchodně závazkové vztahy, právo obchodních společností, občanské právo, trestní právo, právo nemovitostí a směnečné právo.

JUDr. Lucie Chovancová, společník, advokátka

v roce 2004 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2007 složila rigorózní zkoušku z trestného práva. Po vykonání praxe advokátního koncipienta složila v roce 2011 advokátní zkoušku. V roce 2012 se stala společníkem Mgr. Jaroslava Juráše v advokátní kanceláři JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s.

V rámci své právní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, obchodně závazkové právo, trestní, občanské a rodinné právo. 

Mgr. Marek David, společník, advokát

v roce 2010 s vyznamenáním absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011, po praxi advokátního koncipienta u JUDr. Milana Holomka, nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Juráše a od roku 2012 byl advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Juráš a partneři v.o.s. V roce 2013 složil s vyznamenáním advokátní zkoušku a stal se společníkem Mgr. Jaroslava Juráše a JUDr. Lucie Chovancové v advokátní kanceláři JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na oblast občanskoprávních  a obchodněprávních sporů, obecně právo občanské, obchodní závazkové vztahy, trestní a správní právo. Věnuje se také oblasti rozhodčího řízení.

 

Mgr. Veronika Kopečková, společník, advokátka

s vyznamenáním absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011. Téhož roku nastoupila na místo advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Jaroslava Juráše. V roce 2014 složila s vyznamenáním advokátní zkoušku a od roku 2016 se stala společníkem Mgr. Jaroslava Juráše a JUDr. Lucie Chovancové a Mgr. Marka Davida v advokátní kanceláři JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s. 

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo občanské, rodinné, trestní a právo obchodních společností.

Mgr. Nikola Koncer, advokát

v roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil téhož roku jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři MSB Legal, v.o.s. V roce 2013 absolvoval na Univerzitě v Istanbulu letní studijní pobyt se zaměřením na fúze a akvizice. Následně v listopadu roku 2013 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s., kde od září 2016 působí jako spolupracující advokát.

V rámci své advokátní praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na právo obchodní, občanské, trestní a insolvenční.

 

Mgr. Vojtěch Dolina, advokátní koncipient

v roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia absolvoval roční studijní pobyt na Burgundské univerzitě ve francouzském Dijonu, kde se věnoval mezinárodnímu právu veřejnému a soukromému a právu Evropské unie. Během studia působil také v oddělení veřejných zakázek přední brněnské výzkumné instituce a v advokátní kanceláři se zaměřením na soukromé právo. Po ukončení vysokoškolského studia byl jmenován asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Od ledna 2017 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JURÁŠ, CHOVANCOVÁ, DAVID, advokáti v.o.s.

V rámci své praxe, kterou vykonává ve všech stěžejních právních oborech, se zaměřuje zejména na oblast správního práva, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže a právo Evropské unie.